25.11.2022

Тијана Станојевска Ристовска

Генерален директор

Дознај повеќе

Известување

Ве известуваме дека на 10.09.2022 г. дојде до неочекуван прекин/деградација на услугите од техничка природа во Гостивар. Имаше времен прекин на телевизиските канали од DVB-C технологија...

Известување

Ве известуваме дека на 08.09.2022 г. поради оштетен оптички кабел, дојде до неочекуван прекин на услугите кај дел од корисниците на фиксни услуги во реонот на Тетово...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 01.09.2022 год. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на WS FTTH технологија во реонот на Центар...

Известување

Ве известуваме дека на 29.08.2022 г. поради оштетен оптички кабел, дојде до неочекуван прекин на услугите кај дел од корисниците на фиксни услуги во реонот на Ново Лисиче...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 25.08.2022 год. и 26.08.2022 год. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на WS FTTH технологија...

Известување

Ве известуваме дека на 11.08.2022 г. дојде до неочекуван прекин/деградација на услугите од техничка природа во Северна Македонија. Имаше времен прекин на ARENA SPORT..