A1 Combo тарифи

Со попуст за нов уред по Ваш избор

Изберете А1 Combo пакет со интернет за дома, мобилни линии и телевизија и заштедете.

Сите пакети А1 Combo вклучуваат интернет за дома, мобилни линии, телевизија и бесплатна фиксна линија. Дополнително, со А1 Combo добивате попуст за нов уред по Ваш избор.

А1 Combo Ви овозможува флексибилност. Одберете еден од препорачаните А1 Combo пакети или креирајте го сами својот пакет според Вашите потреби на следниот линк: Направете А1 Combo пакет

А1 Combo L

Неограничен интернет
  • до 100/5 Mbps
Интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
1.599
ден./месечно
2 мобилни линии А1 Neo L
A1 Xplore TV M бесплатно
3.499
ден./месечно
Препорачана тарифа

А1 Combo M

Неограничен интернет
  • до 50/3 Mbps
Интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
1.199
ден./месечно
2 мобилни линии A1 Neo M+
A1 Xplore TV M бесплатно
2.697
ден./месечно

А1 Combo S

Неограничен интернет
  • до 30/1 Mbps
Интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
899
ден./месечно
1 мобилна линија A1 Neo S
A1 Xplore TV M бесплатно
1.199
ден./месечно

 

Понудата со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.