Мојот A1 Бизнис

Целосна контрола врз Вашиот кориснички профил во кое било време, каде било. Доколку сте наш бизнис корисник и имате повеќе од 99 линии на Вашиот кориснички профил тогаш апликацијата Мојот A1 Бизнис е правилниот избор.

Со апликацијата добивате:

  • Проверка на остварениот сообраќај и искористеноста на пакетите
  • ПДФ верзија од Вашата сметка
  • Сумиран преглед на последните 12 сметки
  • Детална сметка за последните 6 месеци
  • Целосни (Master) привилегии на Вашиот профил
  • Можност за основни (Basic) привилегии за Вашите вработени

 

За да добиете привилегии за користење на апликацијата Мојот A1 Бизнис, Ве молиме јавете се на Вашиот агент или во Контакт центар на 077 1234.

 

*Доколку на Вашиот претплатнички договор имате помалку од 99 линии можете да ја користите мобилната апликација Мојот A1 како и веб платформата.

 


 

 

Мојот A1 - M2M

Мојот A1 - М2М е апликација што Ви овозможува во секој момент да ја проверите валидноста на SIM-картичките за фискални каси и воедно да ја продолжите.

За да ја проверите и да ја продолжите валидноста на SIM-картичката:

  • внесете го бројот на SIM-картичката и кликнете на копчето „Провери"
  • доколку сакате и да ја продолжите  нејзината валидност, кликнете на „Продолжи"
  • ќе добиете повратен одговор со новиот датум на валидност

 

Секоја SIM-картичка на тарифата „A1 M2M – фискална" се продолжува за една година.

 

За да добиете привилегии за користење на апликацијата Мојот A1 – M2M, Ве молиме јавете се на Вашиот агент или во Контакт центар на 077 1234.