A1 Net + A1 TV тарифи

Комбинација од интернет и телевизија

Изберете од тарифите A1 Net + A1 TV и добијте неограничен интернет и интерактивна телевизија во Вашиот дом. Сите А1 Net + A1 TV пакети вклучуваат и бесплатна фиксна линија.

A1 Net L + TV L

 
Неограничен интернет
 • до 200/200 Mbps
  за оптички интернет
 • до 200/20 Mbps
  за кабeлски интернет
A1 Xplore TV
интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
 
1.599
ден./месечно
Најдобар избор

A1 Net M + TV M

Неограничен интернет
 • до 100/100 Mbps
  за оптички интернет
 • до 100/10 Mbps
  за кабeлски интернет
A1 Xplore TV
интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
1.199
ден./месечно

A1 Net S + TV S

Неограничен интернет
 • до 50/50 Mbps
  за оптички интернет
 • до 50/5 Mbps
  за кабeлски интернет
A1 Xplore TV
интерактивна телевизија
Бесплатна фиксна линија
899
ден./месечно

Понудата со наведени интернет-брзини и број на ТВ-канали е достапна на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

 

За повеќе информации јавете се на 077 1234.