25.11.2022

Тијана Станојевска Ристовска

Генерален директор

Дознај повеќе

Тијана Станојевска Ристовска

Генерален директор

Благој Шалев

Извршен директор

NASTEL

М-р Зоран Азманов - Претседател на надзорен одбор

Роботизацијата дел од дигиталната трансформација на А1 Македонија

Денес роботизацијата на бизнис-процесите (RPA-Robotic Process Automation) е една од најважните двигатели на дигиталната трансформација на компаниите. Станува збор за софтверска платформа со која се автоматизираат бизнис-процеси...

Промис ДООЕЛ

Промис на македонскиот пазар е присутен повеќе од 30 години, со искуство во опремување на деловни простории како и одржување на хигиената на највисоко ниво...

Цеко Тодоровски

Сениор директор - Семос Едукација