Мобилен интернет со стик

Бидете постојано онлајн, каде и да сте

Без разлика дали одите на службено патување или на одмор, изберете некој од интернет-уредите што ќе Ви ја даде слободата да понесете интернет заедно со Вас, каде и да сте! 

  A1 Internet A1 Internet Plus A1 Internet Extra
Месечна претплата (ден.) 499 999 1.999
Вклучен интернет (месечно) 5 GB 20 GB 60 GB
Интернет-брзина (download / upload) до 5 Mbps/1 Mbps до 20 Mbps/5 Mbps до 60 Mbps/20 Mbps

По искористување на вклучениот интернет-сообраќај, продолжувате да сурфате неограничено и бесплатно со брзина намалена до 64 kbps. 


По искористувањето на сообраќајот вклучен во основниот пакет, може да продолжите да сурфате со иста брзина, со активирање дополнителен пакет со важност до крајот на пресметковниот месечен период.

  • Дополнителен пакет 1GB – цена 99 ден.
  • Дополнителен пакет 3GB – цена 249 ден.

 

Дополнителните пакети може да ги активирате со испраќање SMS-порака на бројот 140444 со содржина „1GB" за активирање дополнителен пакет „1GB" или „3GB" за активирање дополнителен пакет „3GB".