15.04.2021

Како се промени B2B продажбата во време на пандемија

КОВИД-19 пандемијата е најголемата здравствена и економска криза во светот забележана во последната декада од овој век...

Дознај повеќе

Известување

Ве известуваме дека на 07.04.2021 г. дојде до неочекуван прекин/деградација на услугите за телевизија во реонот на Кочани, Виница, Пробиштип и Злетово...

Известување

Ве известуваме дека на 31.03.2021 г. поради оштетен оптички кабел, дојде до неочекуван прекин на услугите кај дел од корисниците на фиксни услуги во реонот на Штип...

Известување

Ве известуваме дека како резултат на унапредување на системот за онлајн плаќања, на 24.03.2021 г., планирана е активност за надградба на системот при што во период од 00:00 до 06:30 часот ќе бидат недостапни сервисите „Плати сметкa“...

Известување

Ве известуваме дека на 19.03.2021 г. поради оштетен оптички кабел, дојде до неочекуван прекин на услугите кај дел од корисниците на фиксни услуги во реонот на Охрид и Струга...

Известување

Ве известуваме дека на 08.03.2021 г. поради оштетен оптички кабел, дојде до неочекуван прекин на услугите кај дел од корисниците на фиксни услуги во реонот на Кичево и Македонски Брод...

Известување

Ве известуваме дека дојде до неочекуван прекин/деградација на услугите од техничка природа во реонот на Автокоманда - Скопје...