13.07.2023

М-р Маријана Димоска

akcija.com.mk е онлајн продавница која нуди широка палета од преку 20.000 производи за домаќинство, декор и мебел, по принципот “склопи сам“...

Дознај повеќе

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 17,10.2023г. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на Cable технологија во реонот на Штип....

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 16.10.2023г. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на ДВБ-Т технологија во реонот на Кочани...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 16.10.2023г. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на ДВБ-Т технологија во реонот на Штип...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 04.10.2023г.  до 06.10.2023г. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на DVB-T технологија во реонот на Штип...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 09.10.2023г.  до 13.10.2023г. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на DVB-T технологија во реонот на Кочани...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 02.10.2023г.  до 06.10.2023г. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на DVB-T технологија во реонот на Пробиштип.