Активни броеви за донација

За лекување на Број за донација Активен до
Проект “Среќа“ 077 143 600 30.01.2020
Црвен крст на РМ и Град Скопје 143 400 и 300 31.12.2019
Ивица Срезоски 143 460 20.04.2020
Емилија Христовска Костовска 143 485 20.04.2020
Даница Коцевска 143 483 06.02.2020
Ѓорѓи Трајков 143 486 30.03.2020
Дејан Најдоски 143 489 25.01.2020
Михаела Петров 143 464 07.02.2020
Биљана Костова 143 473 03.02.2020
Ивана Алексова 143 480 11.03.2020
Дејан Наумовски 143 468

19.03.2020

Симона Николова 143 555 02.03.2020
Биљана Ристоска 143 133 13.02.2020
Методи Митев 143 461 30.03.2019
Љупчо Бојановиќ 143 462 21.01.2020
Слободан Попов 143 463 21.01.2020
Јовица Блажевски 143 466 19.03.2020
Валентина Наунова 143 472 17.03.2020
Лидија Ристевска 143 474 10.02.2020
Никола Новоселски 143 475 28.02.2020
Јована Станковска 143 481 24.03.2019
Мери Тошевска 143 484 12.03.2020
Марга Велеска 143 487 10.02.2020
Стојче Јовановски 143 488 28.02.2020
Бојан Димитриевски 143 550 03.03.2020