Контактирајте нè

A1 Македонија

Плоштад Пресвета Богородица бр. 1
1000 Скопје

Грижа за корисници: 077 1234
е-пошта: kontakt@a1.mk
Контакт форма
факс: 077 1235
ЕДБ: 4080015554205

Корпоративен контакт

Корпоративни комуникации / Односи со јавност и донации

е-пошта: komunikacii@a1.mk

Спонзорства

е-пошта: sponzorstva@a1.mk