18.11.2020

Горан Мауровски

Главен извршен директор на ДГ БЕТОН АД Скопје

Дознај повеќе

Известување

Ве известуваме дека на 28.11.2020 г. поради оштетен оптички кабел, дојде до неочекуван прекин на услугите кај дел од корисниците на фиксни услуги во реонот на Куманово...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 01.12.2020 год. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на DOCSIS технологија во реонот на Центар - Скопје...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 27.11.2020 год. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на DOCSIS технологија во реонот на Центар - Скопје...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 26.11.2020 год. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на DOCSIS технологија во реонот на Tетово...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 24.11.2020 год. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на DOCSIS технологија во реонот на Центар - Скопје...

Известување

А1 ги известува своите корисници дека на 20.11.2020 год. се планирани активности за унапредување на мрежата со цел усовршување на корисничкото искуство, поради што се можни прекини кај корисниците на DOCSIS технологија во реонот на Центар - Скопје...