A1 Business
Партнер на Вашиот бизнис

 

Направете добар потег и изберете бизнис-партнер, кој совршено ќе ги задоволи Вашите бизнис потреби. Работете и комуницирајте непречено, без разлика дали сте во земјата или службено патувате во странство. Со А1 Business секогаш ќе бидете поврзани со Вашата компанија.

Изберете А1 Business тарифа и добијте А1 Net Sef, Ваш личен сеф за интернет. Со A1 Net Sef, неискористениот месечен интернет ќе можете да го користите кога и да Ви треба. Плус, зачуваниот интернет од А1 Net Sef, преку апликацијата Мојот А1 ќе може да го размените за интернет во роаминг или за разговори кон странство.

 

 

А1 Business S

1GB

2GB

национален интернет

 

 
Неограничени
минути и SMS
 
 
 
 
 
 
 
 
390
ден./месечно

А1 Business M

10GB

50GB

национален интернет

A1 Net Sef

до 50GB
со опција за размена
Неограничени
минути и SMS
 
 
 
 
 
 
 
 
690
ден./месечно
Препорачана тарифа

А1 Business L

20GB

неограничен

национален интернет

A1 Net Sef

до 100GB
со опција за размена
Неограничени
минути и SMS
1GB
инернет во роаминг
50 минути
меѓународни разговори
50
меѓународни SMS
 
 
990
ден./месечно

А1 Business XL

30GB

неограничен

национален интернет

A1 Net Sef

до 200GB
со опција за размена
Неограничени
минути и SMS
2GB
инернет во роаминг
150 минути
меѓународни разговори
150
меѓународни SMS
100 минути
роаминг разговори
1.590
ден./месечно

А1 Business XXL

40GB

неограничен

национален интернет

A1 Net Sef

до 300GB
со опција за размена
Неограничени
минути и SMS
3GB
инернет во роаминг
200 минути
меѓународни разговори
200
меѓународни SMS
150 минути
роаминг разговори
2.490
ден./месечно

Понудата важи за нови и за постојни бизнис корисници, со избор на тарифен модел A1 Business, со склучување на нов или со обнова на договорот, на 24 месеци. За тарифните модели кои вклучуваат неограничен интернет важи политика на фер користење од 150 GB/месечно, заради заштита од злоупотреба. Еднократниот надоместок за активација на тарифен модел изнесува 59 денари по линија. Неограничените минути и СМС-пораките, важат кон сите национални мрежи. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.

Вклучените бесплатни минути и SMS пораки кон меѓународни мрежи важат кон земјите од следните зони: Соседство, Регион, Европа, Свет 1 и Свет 2.

Вклучените бесплатни минути во роаминг важат кон следната листа на роаминг партнери. Вклучените бесплатни минути се однесуваат на појдовни и дојдовни повици кон Македонија и земјата на посета.

Вклучениот бесплатен мобилен интернет во роаминг важат кон следната листа на роаминг партнери.

Што е A1 Net Sef?

A1 Net Sef e Ваш личен сеф за интернет, каде што ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите кога и да Ви треба.

Зачуваниот интернет во А1 Net Sef, започнувате да го користите од моментот кога ќе го потрошите интернетот вклучен во претплатата.

Преку апликацијата Мојот А1, можете постојано да следите колку интернет имате потрошено од вклучениот интернет во Вашата тарифа и колку сте зачувале во Вашиот А1 Net Sef.

Опција за размена

Отсега зачуваниот интернет во А1 Net Sef, преку апликацијата Мојот А1 ќе може да го размените за интернет во роаминг или за разговори кон странство.

  Пакет Еднократен надоместок
A1 Roam Surf XXL Пакетот вклучува 10GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 50GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf XL Пакетот вклучува 3GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 30GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf M Пакетот вклучува 200MB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 50 земји/оператори. 40GB од
A1 Net Sef
100 минути кон странство Пакетот вклучува 100 минути. Пакетот е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. 30GB од
A1 Net Sef

Размената на зачуваниот интернет во A1 Net Sef може да се реализира само преку апликацијата Мојот А1, која Ве молиме да ја ажурирате.

Опцијата за размена е достапна за следните тарифи: A1 Business M, A1 Business L, A1 Business XL I A1 Business XXL. По извршена размена на интернет од A1 Net Sef за одредена услуга, на корисникот ќе му се прикаже новиот статус на зачуван интернет во А1 Net Sef. Пакетот ќе биде активен штом се прикаже во листата на активни сервиси во Мојот А1. По направената размена, корисникот продолжува да го зачувува неискористениот месечен интернет во A1 Net Sef.

Корисникот ќе може да направи повеќе размени во текот на еден месец, но ист пакет може да активира само еднаш во период од 30 дена. Сите пакети достапни за размена може да се комбинираат со останатите комерцијални пакети.

Тарифни модели достапни само со SIM картичка


A1 Business M SIM 637

Доколку немате потреба од телефон изберете тарифа само со SIM картичка. Во овој случај ќе склучите договор со неопределено времтраење, а месечната претплата ќе Ви биде пониска.

Актуелната промоција со зголемен интернет сообраќај важи и за соодветните тарифни модели само со SIM-картичка.

  • Цените се со вклучен ДДВ.

Мобилна апликација Mojot A1

за брз, лесен и прегледен увид во Вашите кориснички сметки.

Дознај повеќе