А1 Business

1GB гратис интернет во роаминг!

А што ако можете да го водите Вашиот бизнис, каде и да сте во светот?

А1 Business, Ви овозможува поефикасно решавање на сите Ваши бизнис предизвици, во секое време, каде и да сте. Со тарифите А1 Neo XL и A1 Neo L добивате гратис 1GB интернет во роаминг, секој месец.

Изберете А1 Business пакет, согласно Вашите бизнис потреби и добијте:

А1 Neo XL

A1 Net Sef

до 200GB

40GB

национален интернет
Неограничени
минути и СМС
200 минути
меѓународни разговори
50 минути
роаминг разговори

1GB

интернет во роаминг
2.519
ден./месечно

со 10% попуст

Препорачана тарифа

А1 Neo L

A1 Net Sef

до 100GB

20GB

национален интернет
Неограничени
минути и СМС
50 минути
меѓународни разговори
 
 

1GB

интернет во роаминг
1.259
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo M

A1 Net Sef

до 50GB

10GB 15GB

национален интернет
Неограничени
минути и СМС
719
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo S

 

 

1GB

национален интернет
Неограничени
минути
449
ден./месечно

со 10% попуст

Отсега со А1 Business добивате и A1 Net Sef.

Во А1 Net Sef, ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите во кое било време.

A1 Net Sef e Ваш личен сеф за интернет, каде што ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите кога и да Ви треба. Зачуваниот интернет во А1 Net Sef, започнувате да го користите од моментот кога ќе го потрошите интернетот вклучен во претплатата. Преку апликацијата Мојот А1, можете постојано да следите колку интернет имате потрошено од вклучениот интернет во Вашата тарифа и колку сте зачувале во Вашиот А1 Net Sef.

Понудата важи за нови и за постојни бизнис корисници, со избор на тарифен модел A1 Business, со склучување на нов или со обнова на договорот, на 24 месеци. Еднократниот надоместок за активација на тарифен модел изнесува 59 денари по линија. Неограничените минути и СМС-пораките, важат кон сите национални мрежи. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.
Листата на земјите и операторите, каде што важат роаминг минутите и вклучениот роаминг интернет од 1GB, можете да ги погледнете тука.

Мобилна апликација Mojot A1

за брз, лесен и прегледен увид во Вашите кориснички сметки.

Дознај повеќе