Најдобрите празници досега

А што ако можете да го водите Вашиот бизнис, каде и да сте во странство?

А1 Business Ви овозможува ефикасно решавање на бизнис-предизвиците, во секое време, каде и да сте.
Изберете А1 Business тарифа во согласност со Вашите потреби и овие празници направете ги најдобри досега!

А1 Neo XL

A1 Net Sef

до 200GB

40GB

50GB

национален интернет
Неограничени
минути и SMS
200 минути
меѓународни разговори
50 минути
роаминг разговори

1GB

интернет во роаминг
2.519
ден./месечно

со 10% попуст

Препорачана тарифа

А1 Neo L

A1 Net Sef

до 100GB

20GB

30GB

национален интернет
Неограничени
минути и SMS
50 минути
меѓународни разговори
 
 

1GB

интернет во роаминг
1.259
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo M

A1 Net Sef

до 50GB

10GB

20GB

национален интернет
Неограничени
минути и SMS
719
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo S

 

 

 

1GB

национален интернет
Неограничени
минути
449
ден./месечно

со 10% попуст

Листата на земји и оператори, каде што важи вклучениот роаминг интернет од 1GB, можете да ги погледнете тука
Листата на земји и оператори, каде што важат вклучените роаминг минути, можете да ја погледнете тука

Дополнителни 10GB интернет

За да добиете дополнителни 10GB интернет, симнете ја апликацијата Мојот А1 и сами активирајте го дополнителниот пакет кој потоа може да го користите секој месец.

Количините на телефони се ограничени! За дополнителен избор на телефони, проверете ја целата понуда.

Што е A1 Net Sef?

A1 Net Sef e Ваш личен сеф за интернет, каде што ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите кога и да Ви треба.

Зачуваниот интернет во А1 Net Sef, започнувате да го користите од моментот кога ќе го потрошите интернетот вклучен во претплатата.

Преку апликацијата Мојот А1, можете постојано да следите колку интернет имате потрошено од вклучениот интернет во Вашата тарифа и колку сте зачувале во Вашиот А1 Net Sef.

Понудата важи за нови и за постојни бизнис корисници, со избор на тарифен модел A1 Business, со склучување на нов или со обнова на договорот, на 24 месеци. Еднократниот надоместок за активација на тарифен модел изнесува 59 денари по линија. Неограничените минути и СМС-пораките, важат кон сите национални мрежи. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.

Мобилна апликација Mojot A1

за брз, лесен и прегледен увид во Вашите кориснички сметки.

Дознај повеќе