A1 Business
Партнер на Вашиот бизнис

 

Направете добар потег и изберете бизнис-партнер, кој совршено ќе ги задоволи Вашите бизнис потреби. Работете и комуницирајте непречено, без разлика дали сте во земјата или службено патувате во странство. Со А1 Business секогаш ќе бидете поврзани со Вашата компанија.

Изберете А1 Neo тарифа и добијте А1 Net Sef, Ваш личен сеф за интернет. Со A1 Net Sef, неискористениот месечен интернет ќе можете да го користите кога и да Ви треба. Плус, зачуваниот интернет од А1 Net Sef, преку апликацијата Мојот А1 ќе може да го размените за интернет во роаминг или за разговори кон странство.

 

А1 Neo XL

40GB

100GB

национален интернет

A1 Net Sef

до 300GB
со можност за размена
Неограничени
минути и SMS
200 минути
меѓународни разговори
50 минути
роаминг разговори
2.519
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo
L

20GB

70GB

национален интернет

A1 Net Sef

до 200GB
со можност за размена
Неограничени
минути и SMS
50 минути
меѓународни разговори
 
 
1.259
ден./месечно

со 10% попуст

Препорачана тарифа

А1 Neo
M +

15GB

50GB

национален интернет

A1 Net Sef

до 100GB
со можност за размена
Неограничени
минути и SMS
899
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo
M

10GB

15GB

национален интернет

A1 Net Sef

до 50GB
Неограничени
минути и SMS
719
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo
S

1GB

национален интернет

 

 

 

Неограничени
минути
449
ден./месечно

со 10% попуст

Понудата важи за нови и за постојни бизнис корисници, со избор на тарифен модел A1 Business, со склучување на нов или со обнова на договорот, на 24 месеци. Еднократниот надоместок за активација на тарифен модел изнесува 59 денари по линија. Неограничените минути и СМС-пораките, важат кон сите национални мрежи. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.

Што е A1 Net Sef?

A1 Net Sef e Ваш личен сеф за интернет, каде што ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите кога и да Ви треба.

Зачуваниот интернет во А1 Net Sef, започнувате да го користите од моментот кога ќе го потрошите интернетот вклучен во претплатата.

Преку апликацијата Мојот А1, можете постојано да следите колку интернет имате потрошено од вклучениот интернет во Вашата тарифа и колку сте зачувале во Вашиот А1 Net Sef.

Опција за размена

Отсега зачуваниот интернет во А1 Net Sef, преку апликацијата Мојот А1 ќе може да го размените за интернет во роаминг или за разговори кон странство.

  Пакет Еднократен надоместок
A1 Roam Surf XXXL Пакетот вклучува 10GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 100GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf XXL Пакетот вклучува 5GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 50GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf XL Пакетот вклучува 2GB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 25 земји/оператори. 30GB од
A1 Net Sef
A1 Roam Surf M Пакетот вклучува 200MB интернет во роаминг и е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. Пакетот важи во 50 земји/оператори. 40GB од
A1 Net Sef
100 минути кон странство Пакетот вклучува 100 минути. Пакетот е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. 30GB од
A1 Net Sef
200 минути кон странство Пакетот вклучува 200 минути. Пакетот е со валидност од 30 дена од датумот на активација, по што автоматски се деактивира. 50GB од
A1 Net Sef

Размената на зачуваниот интернет во A1 Net Sef може да се реализира само преку апликацијата Мојот А1, која Ве молиме да ја ажурирате.

Опцијата за размена е достапна за следните тарифи: A1 Neo M+, A1 Neo L, A1 Neo XL и A1 Neon+. По извршена размена на интернет од A1 Net Sef за одредена услуга, на корисникот ќе му се прикаже новиот статус на зачуван интернет во А1 Net Sef. Пакетот ќе биде активен штом се прикаже во листата на активни сервиси во Мојот А1. По направената размена, корисникот продолжува да го зачувува неискористениот месечен интернет во A1 Net Sef.

Корисникот ќе може да направи повеќе размени во текот на еден месец, но ист пакет може да активира само еднаш во период од 30 дена. Сите пакети достапни за размена може да се комбинираат со останатите комерцијални пакети.

Тарифни модели достапни само со SIM картичка


А1 Neo S SIM 404
А1 Neo M SIM 584
А1 Neo M+ SIM 719
А1 Neo L SIM 899
А1 Neo XL SIM 1799

Доколку немате потреба од телефон изберете тарифа само со SIM картичка. Во овој случај ќе склучите договор на неопределено време, а и месечната претплата ќе Ви биде пониска.

Актуелната промоција со зголемен интернет сообраќај важи и за соодветните тарифни модели само со SIM-картичка.

Дополнителни информации и помош
  • Цените се со вклучен ДДВ.
  • 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено користат интернет од иста локација

За повеќе информации јавете се на 077 1234.

Мобилна апликација Mojot A1

за брз, лесен и прегледен увид во Вашите кориснички сметки.

Дознај повеќе