Неограничена бизнис комуникација
со тарифите A1 Neo

 
Направете добар потег и изберете бизнис-партнер, кој совршено ќе ги задоволи Вашите бизнис потреби. Работете и комуницирајте непречено, без разлика дали сте во земјата или службено патувате во странство. Со А1 Business секогаш ќе бидете поврзани со Вашата компанија.
Изберете од мобилните тарифи A1 Neo во согласност со Вашите потреби за комуникација. Притоа, доколку го пренесете Вашиот мобилен број од друг оператор во А1, со мобилните тарифи A1 Neo добивате и до 3.000 денари попуст за нов телефон.

А1 Neo XL

A1 Net Sef

до 200GB

40GB

национален интернет
Неограничени
минути и SMS
200 минути
меѓународни разговори
50 минути
роаминг разговори
2.519
ден./месечно

со 10% попуст

Препорачана тарифа

А1 Neo L

A1 Net Sef

до 100GB

20GB

30GB

национален интернет
Неограничени
минути и SMS
50 минути
меѓународни разговори
 
 
1.259
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo M

A1 Net Sef

до 50GB

10GB

20GB

национален интернет
Неограничени
минути и SMS
719
ден./месечно

со 10% попуст

А1 Neo S

 

 

 

1GB

национален интернет
Неограничени
минути
449
ден./месечно

со 10% попуст

Листата на земји и оператори, каде што важат вклучените роаминг минути, можете да ја погледнете тука

Што е A1 Net Sef?

A1 Net Sef e Ваш личен сеф за интернет, каде што ќе Ви биде сочуван неискористениот месечен национален интернет од Вашата тарифа и ќе можете да го користите кога и да Ви треба.

Зачуваниот интернет во А1 Net Sef, започнувате да го користите од моментот кога ќе го потрошите интернетот вклучен во претплатата.

Преку апликацијата Мојот А1, можете постојано да следите колку интернет имате потрошено од вклучениот интернет во Вашата тарифа и колку сте зачувале во Вашиот А1 Net Sef.

Понудата важи за нови и за постојни бизнис корисници, со избор на тарифен модел A1 Business, со склучување на нов или со обнова на договорот, на 24 месеци. Еднократниот надоместок за активација на тарифен модел изнесува 59 денари по линија. Неограничените минути и СМС-пораките, важат кон сите национални мрежи. Интервалот на тарифирање за разговори е 60 секунди, а за национален интернет е 1KB.

Мобилна апликација Mojot A1

за брз, лесен и прегледен увид во Вашите кориснички сметки.

Дознај повеќе