15.04.2021

Како се промени B2B продажбата во време на пандемија

КОВИД-19 пандемијата е најголемата здравствена и економска криза во светот забележана во последната декада од овој век...

Дознај повеќе

САВА Осигурување

Мелита Гугуловска и Ило Ристовски

VERO

Петар Денковски

Office Plus

Сашо Веселиновски

Atlantic група

Перица Вичишки