Чекор 1
2
3

Надополнете припејд кредит

Внесете го бројот и износот кој што сакате да го надополните.

Ве молиме, внесете износ помеѓу 100 и 1000 денари.

За надополнет кредит од 100 денари, валидноста на твојата А1 Припејд картичка се продолжува за 90 дена. За надополнет кредит помеѓу 101 и 499 денари валидноста се продолжува за 180 дена. За надополнет кредит над 500 денари или повеќе, валидноста на картичката се продолжува за 12 месеци.