Чекор 1
2
3

Надополнете припејд кредит

Внесете го бројот и износот кој што сакате да го надополните.

Ве молиме, внесете износ помеѓу 100 и 1000 денари.

За надополнет кредит од 100 денари, валидноста на твојата А1 Припејд картичка се продолжува за 90 дена. За надополнет кредит помеѓу 101 и 499 денари валидноста се продолжува за 180 дена. За надополнет кредит над 500 денари или повеќе, валидноста на картичката се продолжува за 12 месеци.
2GB
интернет

Со секое надополнување на твојата А1 Припејд сметка со апликацијата Мојот А1 или преку www.A1.mk/nadopolni-kredit добиваш 2GB бесплатен интернет за следните 7 дена! промотивно