Дополнителни пакети за разговори

Со A1 Net Business тарифите имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Дополнителен пакет Вклучени минути Месечна претплата (ден.)
Пакет за бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи Неограничени 169 199
Пакет за бесплатни минути кон сите национални мобилни мрежи Неограничени 423 499
Пакет за бесплатни минути кон сите меѓународни мрежи 50 минути 253 299
100 минути 338 399