Амбициите на А1 Телеком Австрија Групацијата за Животна средина:
 

  • Климатските цели за животна средина до 2030 година се достигнување на нето неутралност на јаглерод диоксид со намалување на емисијата на штетни гасови и постепено префрлување на енергија од обновливи извори
  • Долгорочна цел за зголемена енергетската ефикасност за 80% во споредба со 2019 година и
  • Рециклирање на повеќе од 50.000 стари уреди годишно.

 

Намалена CO2 емисија
НАМАЛЕНА ЦО2 ЕМИСИЈА

Наши цели во оваа област се достигнување на нето неутралност на јаглерод диоксид со намалување на емисијата на штетни гасови во сите сегменти на нашето работење.

Направена е оптимизација на предаватели за DVB-Т сигнал со кој е остварено намалување на CO2 емисија за 30% генериран од системот. Исто така, интегрираме интелигентни решенија за ладење на сите локации во радио и фиксна технологија со што се намалува CO2 емисија за 25% од емисијата генерирана од системот за ладење на целиот систем.

Енергетса ефикасност
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Подобрување на ефикасноста на нашата мрежа преку постепено префрлување на енергија од обновливи извори се наша групациска заложба. Работиме на адаптација и имплементација на хибридни модели на напојување на нашите базни станици, како и на реконфигурација на базни станици.

А1 Македонија има долгорочна цел за зголемување на енергетската ефикасност и нула емисија на гасови до 2030 година.

Циркуларна економија
ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

Придаваме големо значење на основните еколошки принципи, какви што се избегнување на генерирање отпад и зачувување на ресурсите, како и чување вредни суровини во циклусот што е можно подолго (Намали – Искористи повторно - Рециклирај).

Се обидуваме да осигуриме дека ресурсите што веќе се користат, можат да се користат што е можно подолго – без физичка или хемиска трансформација.

Политика за заштита на животната средина
ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА A1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Компанијата А1 Македонија е посветена на интегрирање, на одговорно управување со животната средина, преку своите деловни активности и има за цел, да имплементира и да одржува, соодветни системи за управување со животната средина.

 

прочитај повеќе
Политика за заштита на животната средина
A1 Green Call

Како компанија што во својата стратегија го инкорпорира дејствувањето за зачувување на животната средина во рамките на групациската програма ESG, ја воведовме A1 Green Call – најновата платформа за рециклирање и понатамошна реупотреба на стари електронски уреди: стари мобилни телефони, лаптопи и таблети.

A1 Green Call им овозможува на сите заинтересирани да ги рециклираат своите уреди без оглед на моделот, годината на производство и неговата состојба но и без оглед на тоа дали се корисници на А1 Македонија. Сè што треба да направат сопствениците на стари уреди е да се упатат во најблискиот салон на А1 и во специјално означениот простор со назнаки „A1 Green Call“ да ги остават своите уреди за понатамошно рециклирање. Дополнително, секој сопственик на стар електронски уред што ќе го остави на рециклирање, добива еко-торба со чие користење ќе даде свој придонес за заштитата на животната средина.

A1 Green Call e проект реализиран во соработка со „Нула Отпад“, лиценцирана компанија за управување со отпад. Секој уред ќе биде соодветно селектиран, складиран и рециклиран според најнови и најбезбедни методи за справување со е-отпад.

 

прочитај повеќе