Политика за заштита на животната средина на A1 Македонија ДООЕЛ Скопје

 

Компанијата А1 Македонија е посветена на интегрирање, на одговорно управување со животната средина, преку своите деловни активности и има за цел, да имплементира и да одржува, соодветни системи за управување со животната средина.

Ние, во A1 Македонија, сме посветени кон исполнување на нашата мисија, да ги управуваме сите ресурси во хармонија со нашата природна средина. Посветени сме, да ја пресретнеме нашата корпоративна одговорност, во однос на социјалниот, етичкиот и корпоративниот аспект, преку активно промовирање на заштита и одржување на здрава животна средина за иднината.

Посветени сме на тоа да ја зголемиме свесноста на нашата заедница за прашањата во врска со животната средина со поддршка на соодветните вредности, знаења и вештини што ќе ни овозможат да работиме кон реставрација и зачувување на животната средина.

Се стремиме постојано да го подобруваме работењето на A1 Македонија, во насока на заштита на животната средина, на постојано задоволство на нашите крајни корисници, вработени и акционери, сега и во иднина .