A1 Cloud Messaging - Апликација за масовно испраќање на SMS, Viber и е-мејл пораки

A1 Cloud Messaging е софтверско решение засновано на веб-платформа кое е наменето за правни лица, односно компании и институции кои имаaт потреба за масовно испраќање на SMS, Viber и е-мејл пораки.

Преку апликацијата A1 Cloud Messaging, на корисникот му се достапни следните пакети, односно модули за испраќање на пораки:

Модул за масовно испраќање на SMS пораки

Овој модул овозможува масовно испраќање на SMS-пораки од страна на корисникот за свои цели, во рамки на телекомуникациските оператори во Македонија.

 

Месечна претплата Цена (ден.)
Модул за масовно испраќање ЅМЅ пораки

500

ден. без ДДВ

во месечната претплата нема вклучени SMS пораки

 

Цена за обем на испратени ЅМЅ пораки на месечно ниво Цена по порака (ден.)
До 5.000 1,00
5.001 - 10.000 0,8
10.001 - 100.000 0,74
100.001 - 300.000 0,68
300.001 - 500.000 0,62
Повеќе од 500.001 0,59

Разговорите се тарифираат на минута, а интернетот се тарифира на секои 10 KB.

Модул за масовно испраќање на пораки преку апликацијата Viber

Модулот за масовно испраќање пораки преку апликацијата Viber му овозможува на корисникот да праќа пораки до другите корисници на апликацијата Viber. При користење на овој модул, корисникот на услугата се обврзува да ги почитува Условите за користење кои ги пропишува Viber.

Модул за масовно испраќање на е-мејл пораки

Овој модул овозможува масовно испраќање на е-мејл пораки од страна на корисникот на услугата до е-мејл адреси добиени од крајните корисници.

дел од нашите клиенти