Корисничка поддршка

Што е тоа родителска заштита?

Овие и други упатства од типот „Сакам да знам повеќе“ побарајте ги на самиот ТВ-интерфејс под кратенката „Помош“.

Услугата А1 ТВ содржи два профила на гледачи, Фамилијарен и Родител. Во профилот Семејство е вклучена услугата Родителска заштита, која ги заштитува децата и малолетниците од несоодветна ТВ и видео содржина, така што за преглед и за гледање на таквата содржина потребно е внесување PIN.

Постојат 5 нивоа на Родителска заштита што ја дефинираат возраста на детето/малолетникот, а со тоа и го ограничуваат пристапот до несоодветната содржина.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања