Корисничка поддршка

Доколку имам два или повеќе дополнителни приемници, дали на сите ќе биде активирана новата ТВ-услуга (интерфејс)?

Да, новата ТВ-услуга се реализира на основниот и на сите дополнителни ТВ-приемници (максимум 3 приемници) 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања