Корисничка поддршка

Зошто ми се продолжува пакетот автоматски?

Доколку на сметката имате доволно кредит за повторна активација на пакетот, истиот автоматски се продолжува зависно од неговата валидност (1 ден, 7 дена или 30 дена), доколку пакетот претходно не сте го деактивирале.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања