Корисничка поддршка

Како да ја активирам/вклучам услугата роаминг?

Роаминг услугата е основна опција, која е активирана/вклучена од страна на операторот, освен ако не е поинаку побарано. Роаминг услугите се исти како и оние што ги користите дома – разговори, мобилен интернет, SMS и MMS.

Проверка на роаминг услугата дали е активна, може да се направи преку апликацијата „Мојот А1“ (мобилна апликација) во делот „Пакети“.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања