Корисничка поддршка

Дали ми се наплаќа добиена фотографија преку Viber или FB Messenger во странство?

Целиот реализиран сообраќај преку Viber, FB Messenger, Whats app и други chat-платформи се наплатува по цена на сообраќај за интернет. Што значи, доколку овој сообраќај го правите додека сте на WiFi, тој нема да биде наплатен дополнително, но доколку го користите мобилниот интернет, тогаш наплатата е во согласност со цените за мобилен интернет на конкретниот роаминг партнер.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања