Корисничка поддршка

Кои документи ми се потребни за да го префрлам бројот на друго име?

За промена на носителот на претплатничкиот договор потребно е да поднесете барање за пренос на претплатнички договор во најблиското А1 продажано место во присуство на постоечкиот и новиот сопственик на договорот. За реализација на оваа промена е потребно да се приложат валидни документи за лична идентификација на двајцата корисници. Промената се наплаќа еднократно 299 денари во првата издадена сметка која ќе се изготви на новиот потписник на договорот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања