Корисничка поддршка

Како можам да ја проверам моменталната состојба на мојата сметка?

Моменталната состојба на Вашата сметка може да ја проверите на неколку начини:

  • преку мобилната апликација „Мојот А1“ во делот „Состојба“,
  • преку веб-порталот „Мојот А1“ изберете ја опцијата „Мои сметки - Преглед“,
  • со SMS-порака на бројот 1278 со текст SMETKA (пораката е бесплатна)
  • со повик на бројот 1278 со следење на инструкциите од постпејд менито (повикот е бесплатен)

Моменталната состојба е од информативен карактер и не вклучува месечни претплати, еднократни надоместоци, попусти или трошоци направени во роаминг.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања