Интернетот не e само игра...
Кликај безбедно!

Водејќи се од својата долгорочна посветеност, за промоција на вистинските општествени вредности, целосно сме посветени кон општествено-одговорни проекти.

Со реализација на едукативна и иновативна програма, под името „Интернетот не e само игра. Кликај безбедно!", наменета за најмладите, нашите вработени, преку интерактивни и интересни предавања, приспособени за возраста и на образовната програма, ги запознаа учениците од IV одделение и го збогатија нивното знаење за интернетот, како безбедно да бидат дел од светската мрежа, а притоа како да ги заштитат своите лични податоци.

Програмата се реализираше, во соработка со Министерство за образование и наука, а со одобрение на Бирото за развој на образованието. Во првиот бран на активности, во период од февруари до јуни, 2018 година, беа опфатени над 700 четвртоодделенци, од 10 основни училишта на територијата на град Скопје, а во учебната 2018/2019 година беа опфатени повеќе од 1200 четвртоодделенци, од 20 општини на нашата држава.

Со задоволство го најавуваме продолжувањето на едукативната програма „Интернетот не е само игра... Кликај безбедно“, почнувајќи од 14 февруари 2020та.

Оваа година, најмалите членови на А1 семејството, четвртоодделенци, имаат можност да го пријават своето одделение и своето училиште и да присуствуваат на работилниците организирани во просториите на компанијата.

Интернететот не е само игра, брошура