Samsung projector Freestyle 2

The Samsung projector Freestyle 2 is a cutting-edge audiovisual device that seamlessly combines innovation and performance. Designed to elevate your viewing experience, this projector delivers stunning image clarity with high resolution, vibrant colors, and impressive brightness.


Its sleek and compact design makes it easy to integrate into any space, while advanced features such as wireless connectivity and smart functionality provide convenience and flexibility. Whether you're enjoying movies, presentations, or gaming, the Samsung projector offers a cinematic and immersive display that transforms any room into a captivating entertainment hub.


With user-friendly controls and state-of-the-art technology, Samsung continues to redefine the standard for projector excellence.

Lexo më shumë
140 x 243 x 137 mm
1.4Kg
Sasi të kufizuara
Në dispozicion
Nuk është në dispozicion onlajn
140 x 243 x 137 mm
1.4Kg
Ngjyrën: White

Në dispozicion në sasi të kufizuara

Në dispozicion

Nuk është në dispozicion onlajn

Tarifa
A1 Ultra XL
Ndrysho tarifën
1.699 den./muaj
Mënyra e pagesës
Me tarif� t� nj�hershme prej 199 den. p�r pajisje me k�ste
Çmimi i pajisjes

1.131 den. x 24 muaj

Tarifa: A1 Ultra XL
1.699 den./muaj
Çmimi

1.131 den. x 24 muaj

Transporti falas

A dëshironi të dini kur do të ketë në dispozicion

Sasi të kufizuara
Në dispozicion
Nuk është në dispozicion onlajn

A1 Ultra XS

549 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
 
 
6GB
 
internet kombëtar 
 
 
  
  
Pakufizuar
 
minuta kombëtare 
  
 
 
  
  
Screen Insurance
 
1 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.839 den. x 24 muaj
Zgjidhni

A1 Ultra S

999 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
 
 
60GB
 
internet kombëtar 
A1 Net Sef
 
deri më 50GB 
me mundësi për shkëmbim 
Pakofizuar
 
minuta kombëtare dhe ЅМЅ 
  
 
 
  
  
Screen Insurance
 
1 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.673 den. x 24 muaj
Zgjidhni

A1 Ultra M

1.199 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
5G
 
pakufizuar
 
internet kombëtar 
A1 Net Sef
 
deri më 100GB 
me mundësi për shkëmbim 
Pakofizuar
 
minuta kombëtare dhe ЅМЅ 
  
 
 
  
  
Screen Insurance
 
3 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.548 den. x 24 muaj
Zgjidhni

A1 Ultra L

1.399 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
5G
 
pakufizuar
 
internet kombëtar 
A1 Net Sef
 
deri më 100GB 
me mundësi për shkëmbim 
Pakofizuar
 
minuta kombëtare dhe ЅМЅ 
  
50 minuta
 
biseda jashtë vendit 
  
Screen Insurance
 
6 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.339 den. x 24 muaj
Zgjidhni

A1 Ultra XL

1.699 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
5G
 
pakufizuar
 
internet kombëtar 
A1 Net Sef
 
deri më 200GB 
me mundësi për shkëmbim 
Pakofizuar
 
minuta kombëtare dhe ЅМЅ 
  
100 minuta
 
biseda jashtë vendit 
  
Screen Insurance
 
12 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.131 den. x 24 muaj
E zgjedhur
Zgjidhni tarifën
Kthimi i produktit
Dorëzim falas
Gjithmon në përfiti
Pagesë e sigurtë

Samsung projector Freestyle 2

Çmimi i pajisjes dhe tarifa
Tarifa
Kohëzgjatja e kontratës
Mënyra e pagesës
Me tarif� t� nj�hershme prej 199 den. p�r pajisje me k�ste

A1 Ultra XS

549 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
 
 
6GB
 
internet kombëtar 
 
 
  
  
Pakufizuar
 
minuta kombëtare 
  
 
 
  
  
Screen Insurance
 
1 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.839 den. x 24 muaj
Zgjidhni

A1 Ultra S

999 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
 
 
60GB
 
internet kombëtar 
A1 Net Sef
 
deri më 50GB 
me mundësi për shkëmbim 
Pakofizuar
 
minuta kombëtare dhe ЅМЅ 
  
 
 
  
  
Screen Insurance
 
1 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.673 den. x 24 muaj
Zgjidhni

A1 Ultra M

1.199 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
5G
 
pakufizuar
 
internet kombëtar 
A1 Net Sef
 
deri më 100GB 
me mundësi për shkëmbim 
Pakofizuar
 
minuta kombëtare dhe ЅМЅ 
  
 
 
  
  
Screen Insurance
 
3 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.548 den. x 24 muaj
Zgjidhni

A1 Ultra L

1.399 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
5G
 
pakufizuar
 
internet kombëtar 
A1 Net Sef
 
deri më 100GB 
me mundësi për shkëmbim 
Pakofizuar
 
minuta kombëtare dhe ЅМЅ 
  
50 minuta
 
biseda jashtë vendit 
  
Screen Insurance
 
6 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.339 den. x 24 muaj
Zgjidhni

A1 Ultra XL

1.699 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
5G
 
pakufizuar
 
internet kombëtar 
A1 Net Sef
 
deri më 200GB 
me mundësi për shkëmbim 
Pakofizuar
 
minuta kombëtare dhe ЅМЅ 
  
100 minuta
 
biseda jashtë vendit 
  
Screen Insurance
 
12 muaj falas
 
  

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

1.131 den. x 24 muaj
E zgjedhur

A1 Senior

299 den./muaj

Tarifa e rekomanduar
 
 
500MB
 
internet kombëtar 
Pakufi
 
Minuta drejt A1 
  
50
 
Minuta drejt rrjeteve tjera 
kombëtare (fikse/cel.) 
50
 
SМЅ drejt të gjitha 
rrjeteve kombëtare 

Çmimi për Samsung projector Freestyle 2

/
Basic price
45.999denarë
Pripejd
46.499denarë
Çmimi vetëm për pajisjen
46.499denarë

The Samsung projector Freestyle 2 is a cutting-edge audiovisual device that seamlessly combines innovation and performance. Designed to elevate your viewing experience, this projector delivers stunning image clarity with high resolution, vibrant colors, and impressive brightness.


Its sleek and compact design makes it easy to integrate into any space, while advanced features such as wireless connectivity and smart functionality provide convenience and flexibility. Whether you're enjoying movies, presentations, or gaming, the Samsung projector offers a cinematic and immersive display that transforms any room into a captivating entertainment hub.


With user-friendly controls and state-of-the-art technology, Samsung continues to redefine the standard for projector excellence.

Samsung projector Freestyle 2

Çka ka në kuti?
  • Samsung projector Freestyle 2
  • Упатство за употреба
  • Кабел за напојување
  • Модел на далечинско управување
Karakteristikat themelore
  • 140 x 243 x 137 mm
  • 1.4Kg
243 мм
140 мм
Karakteristikat e hollësishme
Sistemi operativ Tizen
Dimensionet 140 x 243 x 137 mm
Pesha 1.4Kg
Garancia 24

Samsung projector Freestyle 2

Garancia dhe servisi
24
muajgarancia e prodhuesit
Servisues i autorizuar për këtë pajisje

Nëse keni nevojë për servis për Samsung projector Freestyle 2, kontaktoni servisuesin e autorizuar.

Samsung projector Freestyle 2

Vlerësimi nga shfrytëzuesit

Ka gjithsej 0 recenzione për këtë pajisje

0
0
0
0
0
0