Информации и цени

Доколку сакате да одберете мрежа по Ваш избор, наместо да бидете автоматски поврзани на некоја од мрежите, можете да влезете во менито на Вашиот телефон и да одберете рачен избор на мрежа. Меѓутоа, кога ја напуштате земјата, повторно ќе треба да ја промените мрежата.

Цени за Европа (без Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и Русија)

  Појдовен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 KB)
79 ден. 29 ден. 19 ден. 39 ден.
109 ден. 29 ден. 19 ден. 59 ден.

 

Цени за Свет (со Русија)

 

  Појдовен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 KB)
179 ден. 79 ден. 29 ден. 79 ден.
219 ден. 79 ден. 29 ден. 99 ден.

 

Сателити

 

  Појдовен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 KB)
219 ден. 99 ден. 59 ден. 99 ден.

 

Златни партнери се мобилни оператори во странство преку кои можете најповолно да разговарате, сурфате и да праќате СМС пораки додека ја користите нивната мрежa.

Сребрени партнери се останатите оператори во тие земји.

 

Информации за тарифирањето

  • Повиците се тарифираат на 60 секунди.
  • Интернет во роаминг се тарифира на секои 100КB.
  • Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.
  • Примените MMS пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за Интернет. Испратените MMS пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за Интернет, плус цената за испратена MMS порака според ценовникот за национален сообраќај. Една MMS порака може да содржи до 300 KB.

 

На следниов линк може да ги прегледате роаминг зоните, тарифите и роаминг партнерите.