A1 Пријатели – бесплатни разговори со сите A1 Припејд корисници

Доколку сакаш 30 дена да уживаш во бесплатни разговори со сите A1 Припејд корисници како A1 Pulse корисник, испрати SMS на 1464 со содржина START за да го активираш пакетот A1 Пријатели по цена од 59 ден. По истекот на 30 дена, пакетот автоматски се продолжува, сè додека корисникот не го деактивира. Доколку веќе не сакаш да зборуваш бесплатно со сите A1 Припејд корисници, пакетот A1 Пријатели може да го деактивираш со испраќање SMS на бројот 1464.

За да провериш до кога ти е валиден активираниот пакет A1 Пријатели, испрати SMS со текст STATUS на бројот 1464.