A1 Net Neon и A1 Combo Neon

Активирајте онлајн без обврзувачки договор на 24 месеци!

Изберете А1 Net Neon или А1 Combo Neon и уживајте во слободата!

Со A1 Net Neon и A1 Combo Neon, без договорна обврска за времетраење на договорот, без трошоци за инсталација и по супер цена добивате:

A1 Net Neon
Неограничен интернет
  • до 15/1 Mbps
Бесплатна фиксна линија
  • без вклучени разговори
599ден./мес.

Вклучените ТВ-канали, во рамките на тарифниот модел A1 Combo Neon, можете да ги видите тука.

Тарифните модели А1 Net Neon или А1 Combo Neon можат да се активираат само онлајн.