Информации и цени

Роаминг услугата е автоматски вклучена и достапна за секој припејд корисник. Додека патувате, можете да остварите повици до секоја дестинација, и внатре во земјата каде престојувате, без да потпишувате договор, без претходна уплата, сметки или внесување на специјални кодови за повикување!

Цени за Европа (без Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и Русија)

  Повик кон дома/ земја на посета Меѓународен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 КБ)
76 ден. 112 ден. 29 ден. 17 ден. 39 ден.
112 ден. 147 ден. 29 ден. 17 ден. 59 ден.

 

Цени за Свет (со Русија)

  Повик кон дома/ земја на посета Меѓународен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 КБ)
188 ден. 188 ден. 70 ден. 23 ден. 79 ден.
224 ден. 224 ден. 70 ден. 23 ден. 99 ден.

Златни партнери се мобилни оператори во странство преку кои можете најповолно да разговарате додека ја користите нивната мрежа.

 

Сребрени партнери се останатите оператори во тие земји..

Информации за тарифирањето

  • Повиците се тарифираат на 60 секунди.
  • Интернет во роаминг се тарифира на секои 100КB.
  • Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.
  • Примените MMS пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за Интернет. Испратените MMS пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за Интернет, плус цената за испратена MMС порака според ценовникот за национален сообраќај. Една MMS порака може да содржи до 300 KB.