Информации и цени

Роаминг услугата е автоматски вклучена и достапна за секој припејд корисник. Додека патувате, можете да остварите повици до секоја дестинација, и внатре во земјата каде престојувате, без да потпишувате договор, без претходна уплата, сметки или внесување на специјални кодови за повикување!

Цени за Европа (без Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово и Русија)

  Повик кон дома/ земја на посета Меѓународен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 КБ)
76 ден. 112 ден. 29 ден. 17 ден. 39 ден.
112 ден. 147 ден. 29 ден. 17 ден. 59 ден.

 

Цени за Свет (со Русија)

  Повик кон дома/ земја на посета Меѓународен повик Роаминг дојдовен повик Појдовен SMS Интернет(100 КБ)
188 ден. 188 ден. 70 ден. 23 ден. 79 ден.
224 ден. 224 ден. 70 ден. 23 ден. 99 ден.

Златни партнери се мобилни оператори во странство преку кои можете најповолно да разговарате додека ја користите нивната мрежа.

 

Сребрени партнери се останатите оператори во тие земји..

Информации за тарифирањето

  • Повиците се тарифираат на 60 секунди.
  • Интернет во роаминг се тарифира на секои 100КB.
  • Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.
  • Примените MMS пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за Интернет. Испратените MMS пораки се наплаќаат по цената на сообраќај за Интернет, плус цената за испратена MMС порака според ценовникот за национален сообраќај. Една MMS порака може да содржи до 300 KB.

Регулирани цени за роаминг во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и Косово согласно со Одлука на Агенција за Електронски Комуникации

Период Повик кон дома или Србија, Ц.Гора, БиХ, Албанија и Косово (мин.) Роаминг дојдовен повик (мин.) СМС (појдовен) Интернет / МБ ММС (појдовен)
од 01.07.2020 3,64 1,82 1,46 1,09 Се наплаќа согласно податочниот сообраќај што се пренесува

Цените се во денари со вклучен ДДВ и се однесуваат на сите оператори од наведените земји.

Интервалот на тарифирање за појдовни повици е 30/1 секунди, додека за дојдовни повици е 1/1 секунди.

Интервал на тарифирање за интернет е 1КB. Повиците кон другите земји надвор од балканските земји Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина, се тарифираат согласно со стандардниот роаминг ценовник (или активиран пакет).

Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.

Тарифата важи за сите постојни и за нови постпејд корисници. Не е потребна дополнителна активација.

Доколку не сакате да користите мобилен интернет во роаминг, може да го деактивирате преку апликацијата Mojot A1 или со повик во Контакт центар на 077 1234.