Корисничка поддршка

Како да ги најдам уредите што имаат онлајн попусти и подароци?

Сите уреди, вклучително и оние што се на онлајн промоција, односно имаат онлајн попуст или подарок, се дел од каталогот на уреди во А1 онлајн продавницата. Уредите со онлајн попуст секогаш се видливо означени, воедно можете да ги пребарате, така што од левата страна, каде што е поставена опцијата за филтрирање, ја селектирате опцијата „Телефони со онлајн попуст“.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања