Корисничка поддршка

Кому му е достапна Xplore TV новата услуга A1 ТВ?

Новата услуга А1 ТВ им е достапна на приватни и деловни корисници на новите пакети на фиксни услуги на А1 на кабелската и оптичката мрежа.

Тоа може да го реализираат сите:

  • нови ТВ-корисници при активирање нови пакети на фиксни услуги и
  • постојни ТВ-корисници при префрлување на новите пакети на фиксни услуги, доколку е можна реализација од страна на А1.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања