Корисничка поддршка

Што е грејс период?

Припејд бројот влегува во грејс период кога не е дополнето кредит подолг временски период. Кога бројот се наоѓа во грејс период, корисникот нема можност да прима дојдовни повици и да прави појдовни повици. За да повторно се активираат повиците во двата правци потребно е да дополните минимум 100 денари.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања