Корисничка поддршка

Дали може да префрлам кредит?

Со услугата Кредит трансфер од Постпејд на Припејд може да се префрлува кредит од постпејд сметка на било кој припејд број. 

  • Се испраќа SMS  порака на бројот 1443 со содржина “DOPOLNI”, се додава бројот на A1 припејд корисникот (07ххххххх) и износот на кредитот. Минимално надополнување 100 денари и максимум 300 денари за едно дополнување.

Пример:

За префрлени 300 денари на бројот 077123456, SMS  пораката треба да изгеледа вака: “DOPOLNI 077123456 300”

Префрлување кредит од еден припејд број кон друг припејд број не е возможно.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања