Корисничка поддршка

Како да активирам пакет?

Пакет за разговори или интернет може да се активира:

  • со повик кон Говорниот автомат на бројот 1414; или
  • преку апликацијата Мојот А1 (мобилна верзија или веб портал) во делот „Пакети”.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања