Корисничка поддршка

Како најевтино да разговарам од странство?

На следниов линк може да ги прегледате тарифите на роаминг зоните и роаминг партнерите. Најевтини цени за разговори ќе имате доколку активирате некој од достапните пакети или опции за разговори - A1 Roam Talk како и преку услугата повици со USSD-код.

Откако ќе го внесете бројот во дадениот формат *123*3897ХХXXXXX#, ќе добиете повратна SMS-нотификација дека повикот ќе биде воспоставен.

За кратко време ќе бидете побарани и на екранот на Вашиот мобилен телефон ќе се исчита Вашиот број.

Одговорете и почекајте сè додека повикуваниот корисник не одговори на повикот. Интервалот на тарифирање започнува од моментот кога двете страни одговараат на повикот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања