Корисничка поддршка

Пратена ми е една порака што ја добивам неколкупати

Ве молиме рестартирајте го Вашиот телефон со вклучување и исклучување, а потоа извадете ја и вметнете ја SIM-картичката одново. Доколку тоа не Ви помогне, направете промена на операторот што го користите во моментот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања