Корисничка поддршка

Како може да направам промена на тарифен модел?

Промена на тарифа може да направите лично, во некој од нашите продажни салони или во продавниците на нашите партнери означени со А1 брендот со документ за лична идентификација.

Промена на тарифа може да направите доколку ги исполнувате условите за промена на тарифа, кои зависат од тарифата што ја користите.

Доколку ги исполнувате условите за промена на тарифен модел од тарифата која ја користите потребно е  сите отворени сметки со поминат рок за плаќање да се подмирени во целост.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања