Корисничка поддршка

Дали има можност за одложување на плаќањето на сметките преку мобилната апликација „Мојот A1“?

Постпејд корисниците можат да испратат барање за одложување на плаќање на сметката преку мобилната апликација „Мојот A1“: „Сметки“ -> „Одложете плаќање“. Во зависност од правилата за користење и активирање на оваа опција, веднаш по праќање на барањето, корисникот добива одговор во апликацијата за тоа дали му е одобрено одложување на плаќањето.

Опцијата за праќање барање за одложување на плаќање сметка во мобилната апликација ќе биде достапна исклучиво доколку корисникот што е најавен има отворен долг. Доколку корисникот нема отворен долг, оваа опција нема да биде видлива.

Опцијата за праќање барање за одложување на плаќање сметка е достапна за профилите со привилегии Advanced и Master.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања