Корисничка поддршка

Дали може да го задржам истиот број и да го префрлам во А1?

Да, можете да го пренесете Вашиот постоечки телефонски број од друг оператор со истиот префикс во А1, при што треба да го посетите најблиското А1 продажно место и да потпишете барање за склучување претплатнички договор со пренесување број, за што веднаш ќе Ви биде издадена SIM-картичка. SIM-картичката со истиот телефонски број ќе Ви биде активирана по одобрување на барањето.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања