Корисничка поддршка

Кој е бројот на мојата сметка?

12-цифрениот број на Вашата А1 сметка можете да го најдете:

  • во е-маил пораката испратена од А1 (доколку сте регистрирани за добивање електронски сметки)
  • на Вашата А1 сметка (електронска и печатена)
  • на мобилната апликација „Mојот А1“ во делот „Сметки“ (при избор на сметката за соодветен месец во делот „Информации за сметка“)
  • на веб-апликацијата „Мојот А1“ во делот „Сметки“ (во колоната со назив „Број на сметка“)
  • со испраќање бесплатна SMS-порака со каква било содржина од Вашиот телефонски број на бројот 14500, при што ќе добиете повратна порака со информации за бројот на сметка (оваа услуга важи само за физички лица корисници на мобилни линии).

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања