Корисничка поддршка

До кога ми важи припејд картичката?

Иницијалната валидност за нова припејд SIM картичка  е 365 дена + 90 дена грејс период. Потоа валидноста се продолжува во зависност од износот со кој се надополнува и тоа: со дополнување од 100 денари валидноста се продолжува за 90 дена, со дополнување од 101 - 499 денари валидноста се продолжува за 180 дена, а со дополнување од 500+ денари   валидноста се продолжува за 365 дена. 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања