Корисничка поддршка

На сметката имам наплатено SMS-пораки пратени од бројот +38977000301. Кој е тој број?

Ова е бројот на А1 SMS-центарот. Кога се наоѓате во странство и праќате SMS-порака кон кој било број на сметката се презентира бројот од SMS-центарот за корисници на А1. Цената на испратената порака се наплатува согласно дефинираните цени за СМС пораки во роаминг за конкретниот роаминг партнер.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања