Корисничка поддршка

Дали ми се наплаќа добиена фотографија преку Viber или FB Messenger во странство?

Целиот реализиран сообраќај преку Viber, FB Messenger, Whats app и други chat платформи се наплатува по цена на сообраќај за интернет. Што значи, доколку овој сообраќај го правите додека сте на Wi-Fi истиот нема да биде наплатен дополнително, но доколку го користите мобилниот интернет тогаш наплатата е согласно цените за мобилен интернет на конкретниот роаминг партнер.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања