Корисничка поддршка

Го сменив управителот на фирмата, што треба да направам?

Потребно е да дојдете во најблиското продажно место на А1 и со себе да донесете лична карта и извод од тековната состојба издаден од Централниот регистар на РМ не постар од 1 месец, како и валиден печат од правниот субјект.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања