Корисничка поддршка

Дали може да го задржам истиот број и да го префрлам во А1?

Секако, можете да го пренесете Вашиот постоечки телефонски број од друг оператор со истиот префикс во А1, при што потребно е да го посетите најблиското А1 продажно место и потпишете барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на број, за што веднаш ќе Ви биде издадена СИМ картичка. СИМ картичката со истиот телефонски број ќе Ви биде активирана по одобрување на барањето.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања