Корисничка поддршка

Како да добијам детална сметка?

Детална сметка за реализиран сообраќај можете да ја проверите во секое време со најава на мобилната апликација Мојот А1 во делот за Сметки, како и преку најава на веб порталот Мојот А1 исто така во делот Мои сметки.

Исто така, детална сметка (хартиена) може да се издаде преку идентификација и барање на корисникот поднесено во најблискиот А1 продажен салон.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања