Корисничка поддршка

Кој е бројот на мојата сметка?

12 цифрениот број на Вашата А1 сметка можете да го најдете:

  • Во маил пораката испратена од А1 (доколку сте регистирани за добивање електронски сметки)
  • На Вашата А1 сметка (електронска и печатена).
  • На мобилната апликација “Mојот А1” во делот „Сметки“ (при избор на сметката за соодветен месец во делот „Информации за сметка“).
  • На веб апликацијата “Мојот А1” во делот “Сметки” (во колоната со име назив „Број на сметка“)
  • Испратете СМС со каква било содржина од Вашиот телефонски број, на бесплатниот број 14500 при што ќе добиете повратна порака со информации за бројот на сметка (оваа услуга важи само за физички лица корисници на мобилни линии).

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања