Корисничка поддршка

Како да платам сметка онлајн?

Отсега со A1 он-лајн сметка имате можност за постојан увид во вашите детални сметки и нивно брзо и едноставно плаќање со кредитна картичка. Регистрирајте се на www.A1.mk/mojot-a1 и придонесете за зачувување на природата.

Со A1 он-лајн сметката добивате можност за:

  • Преглед на издадените сметки за последните 12 месеца и детален преглед на повиците во текот на минатите 6 месеца.
  • Преглед на моменталната потрошувачка и преглед на повиците за тековниот период за наплата.
  • Плаќање на сметките он-лајн.
  • Увид во Вашата фактура веднаш по нејзиното изготвување.

Услугата A1 Он-лајн сметка е достапна за сите постпејд корисници.

*Eлекторнска уплата, уплата во банка или пошта се евидентира следен работен ден по 12 часот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања