Корисничка поддршка

Како да се поврзете и како да направите промени на Wi-Fi мрежата од Combo Box уредот ZTE MF283V и ZTE MF283+

1. Како да се поврзете на Wi-Fi  мрежата од Combo Box уредот ZTE MF283V (00:00)

2. Како да ги промените името и лозинката на Wi-Fi  мрежата од Combo Box уредот ZTE MF283V (01:10)

 

1. Како да се поврзете на Wi-Fi  мрежата од Combo Box уредот ZTE MF283+ (00:00)

2. Како да ги промените името и лозинката на Wi-Fi  мрежата од Combo Box уредот ZTE MF283+ (01:18)

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања